نماد سایت مجله آنلاین

پیش‌بینی حمله قلبی با بررسی عکس رادیولوژی

پیش‌بینی حمله قلبی با بررسی عکس رادیولوژی

موارد حمله قلبی در طول سالیان گذشته افسایش یافته و به یکی از اصلی ترین مرگ و میر سراسر جهان تب.شد.

(CVDs) CVDs.

در چنین شر، آزم آزم در نجمن ر آمریک شم ی ی ی یک یک س ه ب عکس ق ق تشخیص تشخیص حس حس ست حم ق ق ق ق ق ق ق ق

«م م سرط» در تحقیق تحقیق تحقیق یک فن فن س به خطر به ق حم حم بی مد مد مد مد مد مد مد مد مد مد مد مد مد مد مد مد مد مد مد مد مد مد مد مد مد مد مد مد ت یی بینی مرگ مرگ در س ثر حم ق حم ی ی ی ق رد.

این مدل ابداعی همچنین از گروهی متشکل از حدود ۱۱ هزار و ۴۳۰ بیمار سرپایی استفاده کرد که همه آن‌ها رادیوگرافی قفسه سینه دارند که به طور بالقوه واجد شرایط درمان با استاتین بودند که نوعی مصرف برای کمک به کاهش خطر حمله قلبی است.

«جاکوب وایس» رادیولوژیست وابسته به مرکز تحقیقات تصویربرداری قلب و درمان در بیمارستان عمومی ماساچوست و «برنامه هوش مصنوعی در پزشکی» در بیمارستان زنان بوستون، گفت: مدلی از زبان ما راه حلی بالقوه برای الگری خطر بیماری بیماری قلبی غرب با استفاده از تصاویر اشعه. یکس قفسه سینه ر ع گری می ی شن ست ست تین تین برند برند برند برند ل ل د.

دست عم ی فع تخمین ۱۰ ه ه عمده عمده ر ر ر صیه می می تواند مشخص کند که چه کسی هوای می کند یه یه کند کند.

این میزان خطر احتمالی با استفاده از امتیاز اکتسا هر فرد در مورد خطر بیماری قلبی بیماریی آترواسکلروتیک (ASCVD) محاسبه می‌شود؛ یک مدل آماری که مجموعه‌ای از متغیرها از جمله سن، جنس، نژاد، فشار خون سیستولیک، درمان فشار خون بالا، کشیدن سیگار ، دی د آزم آزم ه ن ر در نظر می گیرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

خروج از نسخه موبایل