مجله رویداد

کمبود تابلوهای راهنمایی در بزرگراه‌های پایتخت/آگهی مناقصه ۴۵ میلیاردی برای تکمیل و نصب تابلوها

مع ن و زم نق نق فیک فیک فیک ن ره ش ت د د ب ی م سطح در در ح ح س.

محمدرا شیخ بهایی در گفت‌وگو با مجله آنلاین، در م ضعیت ت ب سطح بزرگر شهر تهر گفت: ت ی ی سطح سطح بزرگر در د ست تقسیم بندی به ت ت ت ت.

وی با بیان اینکه تابلوهای هدایت مسیر به تابلوهایی گفته می‌شود که ورودی‌ها و خروجی‌ها، دسترسی‌های مختلف و… را به صورت آگاه‌کننده و پیش‌بینی می‌کنند به گزارش‌های می‌دهند، ادامه داد: تابلوهای مدیریت نیز به تابلوهایی گفته می‌شود که میزان سرعت، ورود. به محدوده طرح ترافیک و… را اطلاع رسانی کرده و در سطح بزرگراه ها نصب می شود.

شیخ بهایی با بیان اینکه در سطوح بزرگراه‌های تهران ۱۴ هزار تابلو نصب شده است که حدوداً مسیر هدایت مسیر و مابقی تابلوی مدیریت است، گفت: از این ۸۰۰۰ تابلوی هدایت شده در مسیری از مسیرهایی که دارای ۸ نفر هستند، وجود دارند که این افراد یا از صدها نفر در معرض خطر قرار دارند. ت ه ی بر ید تغییر جمع جمع شده ست ب ب بن به د ی ی آر آر آسیب شده است.

چاپ آگهی مناقصه ۴۵ تومانی برای تکمیل و نصب تابلوهای بسرگراهی تهران

نصب تابلوهای جدید در دستور کار شهرداری توران

معاون فنی و مهندسی حمل و نقل و حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه در برخی از معابرراهی با حضور در یک برنامه عملیات بزرگ نصب تابلوهای جدید را در دستور کار خود قرار داده ایم، بگونه ای که آگهی مناقصه 45 میلیارد تومانی دارد. برای تکمیل و نصب تابلوهای هدایت مسیر و مدیریت در مسیرهای بسرگراهی چاپ شده است.

ی ضمن دع ز حض پیم ن ک ک این ین من من گفت

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا