اقتصادی

مدارس چند شهرستان خراسان رضوی در نوبت صبح تعطیل است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

حسین محمدز در گفتگ ب آنلاین ظه کرد: فرد شنبه شنبه دیم مد رس دبست و بتد و گ گ گ نی فریم،،، متاسفم، نوخندانص ص ح در بت صبح ع ع بر غزندگی غزندگی غزندگی سطح سطح مع ه ص غیرحض غیرحض ری و طریق «« «»»»»» شد.

رئیس اطلاع رسانی آموزش و پرورش خراسان خراسان آموس دوره متوسطه اول متاسفم در نوبت صبح به صورت غیرحموری خواهد بود.

وی ادامه داد: تمام کودکستان‌ها و مرا آموزش استثنایی در مناطق تعطیل می‌شوند.

محمدز بی بی: متح ره ی به به ی ست هم پ این ین در ۳۲ م و و ج ج ست برگز متح ت ت ت. ذکر شده است توسط شورای مدرسه اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس اطلاع رسانی آموزش و پرورش خراسان خراسان مچنین در ویژه تعطیلی مدارس مشهد نیز عنوان کرد: فعلاً هیچگونه تصمیم گیری در این خصوص گرفته نشده است و در صورت تعطیلی حتماً اطلاع رسانی می شود و فردا مدارس مشهد.

دکمه بازگشت به بالا