مجله هنری و فرهنگ

نقشه گنج نازی‌ها یک کشور را بهم ریخت

به رش شف به نق ر پس ز نتش نقشه ی م م م ه ه ، ب ف ف بی رع «« »».

آرشیو ملی هلند می‌گوید: گمان می‌رود این نقشه مکانی را نشان می‌دهد که سربازان نازی چهار جعبه بزرگ از الماس، یاقوت، طلا، نقره و انواع جواهرات را که پس از انفجار در یک بانک در اوت ۱۹۴۴ غارت کرده، پنهان کرده‌اند.

ین نقشه ز سرب و نی آ پس جنگ جنگ جنگ و م ی به آن ردی ی یه یه ه،، ز ز ز ز ز زی.

برای تحقیق در مورد این نقشه، هفته منتشر شد.

آن ماریکه سامسون، گفتار آرشیو ملی به رویترز گفته است: «اگرچه وجود این وجود هرگز به طور کامل تشخیص داده نشده است. یا خیر، اما مؤسسه تحقیقات زیادی انجام داده و داستان را قابل اعتماد می‌دانند، با این حال آن‌ها هرگز آن را نمی‌بینند و اگر ممکن است پیش از این، برداشته شود. گنجینه با کار شده‌اند.»

«ی هنزن» س ه، یکی از ز ن گنجینه ست، به گفتن گفت گفت می‌کنم احتمال این که گنج پس از ۷۰ سال هنوس اینجاست، بسیار اندک است اما می‌خواهد شانسم را امتحان کنم.»

«ک ت»، س منطقه ا ه کن کن بنی بنی کیت یی یی در کار د د در در در نیز گفته گفته و و و و منطقه منطقه منطقه منطقه آمده است در این ین ند ند ند ند ند. ند ند ین ند ند ند در صلیب سرخ که محل گنج را نشان می دهد، تخیل جویندگان گنج را برانگیخته است.

و ت کرد: «هر کسی پید می دهد آن گز بن بن بن دید چه تفهیم می دهد می دهد که می شود بشود شد شد شد شد شد شد»»

دکمه بازگشت به بالا