مجله تندرستی

هوش مصنوعی مایکروسافت VALL-E، ترسناک‌تر از چیزی است که فکرش را می‌کنید!

فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی با سرعتی باورنکردنی در حال حاضر هستند. 3 ثانیه بپردازد.

WALL-E: هوش مصنوعی مایکروسافت که می‌تواند هر صدایی را تقلید کند

هوش مصنوعی مایکروسافت

هوش مصنوعی WALL-E مایکافت می‌تواند صدای افراد را به‌طور کامل بازتولید و تکرار کند. است احساسات و لحن گوینده را به کلماتی اسافه کند که هرگز توسط فرد گفته نشده است.

این پیشرفت قابل توجه در زمینه گفتار تولید شده توسط هوش مصنوعی است، زیرا مدل‌های قبلی تنها می‌توانند صدا را تکرار کنند و در تقلید لحن و احساسات گوینده ناتوان باشند. که نمونه‌هایی از این کار در GitHub موجود است.

بااین‌حال، با ادامه پیشرفت‌ها در حوزه هوش مصنوعی، نمونه‌هایی از صداهای کاملاً طبیعی به‌گوش می‌رسند، بااین‌حال، با ادامه پیشرفت‌ها در حوزه هوش مصنوعی، نمونه‌هایی از صداهای ضبط‌شده بهبود خواهند یافت. یافت.

هوش مصنوعی vall-e مایکافت

در این میان، ناگفته نماند که در مورد پیامدهای اخلاقی این فناوری وجود دارد. ع بر، سی و س ی ی ممکن است ست ید ید ید صد جع جع ط ط ط ط عی.

برخی از بانک‌ها از فناوری تشخیص صدا برای شناسایی هویت تماس گیرنده استفاده می‌کنند که در صورت پیشرفت این فناوری، امکان تشخیص واقعی یا جعلی بودن صدا بسیار سخت خواهد بود. بر صد حرفه نیز نیز ت بگذ بگذ زیر زیر ه شده است به و نزدیک ممکن به دیگر ت شود.

هوش مصنوعی VALL-E مایکافت یک ابزار چشمگیر می‌شود که از پتانسیل ایجاد انقلابی بزرگ در زمینه سنتز صدا می‌شود. خواهند شد.

227227

دکمه بازگشت به بالا