اقتصادی

خشونت علیه زنان در غرب محصول بی بندوباری و بی حجابی

كارشناس مسائل سیاسی:

مجتبی شجاعی بیان كرد: امروز غرب یكی از پرخشونت‌ترین جوامع علیه زنان هستند كه بخش زیادی از این رهاورد محصول بی‌بندوباری و بی‌حجابی در این كشورها است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفت‌وگو درخصوص دیدگاه دولت‌های اروپایی در موضوع عفاف و حجاب با مجتبیخشونت علیه زنان در غرب محصول بی بندوباری و بی حجابی شجاعی كارشناس مسائل سیاسی به‌صورت تلفنی گفتگو كرد.

مجتبی شجاعی با بیان اینكه در فرهنگ غربی همه هویت و هستی زن در دیده‌شدن خلاصه می‌شود، گفت: در غرب جنبش‌های فمینیستی و اومانیستی و همچنین لیبرالیسم با شعار حمایت از حقوق زنان راه افتادند كه نه‌تنها زنان غربی را به جایگاه واقعی خود نرسانده است، بلكه تا حد زیادی از ارزش‌های وجودی و انسانی زنان هم كاسته است.

وی با اشاره به ادعاهای حقوق بشر غربی‌ها به‌ویژه در حوزه زنان بیان كرد: امروز غرب یكی از پرخشونت‌ترین جوامع علیه زنان هستند كه بخش زیادی از این رهاورد محصول بی‌بندوباری و بی‌حجابی در این كشورها است.

این كارشناس مسائل سیاسی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو از سیاست‌های غلط حاكمان و دولتمردان غربی نسبت به زنان گفت و اظهار كرد: متأسفانه پرداخت شتاب‌زده و یك سویه به برخی از ارزش‌های از دست‌ رفته زنان در غرب كه عمدتاً در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی است، موجب شده است خیلی از ارزش‌های كلیدی زنان به‌عنوان مادر و همسر از بین رفته است و دچار غفلت شده است.

وی اشاره كرد: در نظام سرمایه‌داری كه ارزش‌های غربی بر پایه آن بنا نهاده شده است، زن به‌عنوان ابزار توسعه اقتصادی و جذب سرمایه دیده می‌شود و فروپاشی نهاد خانواده در كنار ازدواج‌های غیررسمی و نامشروع و همچنین طلاق گسترده موید همین مسئله است. در حقیقت نقش خانواده در غرب به‌عنوان پایگاه مطمئن برای آرامش روحی و روانی از بین رفته است.

شجاعی به عدم توجه به نقش اصلی، محوری و معنوی خانواده در غرب اشاره و تصریح كرد: این مسئله سبب شده است زنان در غرب نقش مردانه‌تری داشته باشند و صلب وظیفه زن را در حوزه مدیریت خانواده به‌وضوح مشاهده می‌كنیم. ناهنجاری‌های زیادی در غرب توسط رسانه‌های مختلف در تمام سطوح گسترده شده است و همین عامل موجب ضربه به خانواده شده است.

این كارشناس مسائل سیاسی از ادعای تساوی حقوق زن و مرد در غرب گفت و بیان كرد: این ادعا در حالی مطرح می‌شود كه زن در جایگاه منحصربه‌فرد خانواده كه در جایگاه اصلی آن است، نادیده گرفته شده است. این مسئله ناشی از دیدگاه سودگرایانه و سرمایه‌داری غرب به زن است و عمده قوانین حقوقی مرتبط با زنان با همین هدف وضع شده است.

دکمه بازگشت به بالا