اقتصادی

رسانه ملی در خط مقدم مبارزه فرهنگی دشمن

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه: رسانه ملی در محور اصلی و خط مقدم مبارزه فرهنگی دشمن قرار دارد.

رسانه ملی در خط مقدم مبارزه فرهنگی دشمنبه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه در یادداشتی نوشت: رسانه ملی در محور اصلی و خط مقدم مبارزه فرهنگی دشمن قرار دارد.

دکتر هادی ابراهیمی کیاپی در این یادداشت آورده است:

یکی از دغدغه‌های غیرقابل انکار ما در عصر حاضر، تقابل با تهاجمات حساب شده و جامعی است که استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی، علیه تمدن اسلامی و مبانی فکری اسلام و مسلمانان راه می‌اندازد و باید بپذیریم که هر اندازه اسلام گسترش می‌یابد و جامعه جهانی از اندیشه‌های ناب اسلامی استقبال می‌کند، انگیزه غربی‌ها برای استمرار تهاجمات پیش گفته، بیش از گذشته تقویت و تشدید می‌شود

از طرف دیگر هر اندازه که ناامیدی غربی‌ها و صهیونیست‌ها از براندازی نظامی جمهوری اسلامی ایران که بازی منافع نامشروع آن‌ها را در جهان اسلام، مخصوصا در غرب آسیا بهم ریخته است بیشتر می‌شود، فروپاشی فرهنگی توسط آنان در دستور کار قرار می‌گیرد تا اگر چه شکل مبارزه تغییر می‌کند، اما جنگ همچنان ادامه یابد.

قرارگاه فرهنگی دشمن با هالیوود که محور و مرکز ثقل مبارزه فکری و اجتماعی است، تابع محض نظریه پردازان تمدنی غرب است و دقیقا با مطالعات غلیظ تاریخی و اجتماعی، محصولاتی را در سفره فرهنگی مسلمانان می‌چیند که مصرف غیرهوشمند آن‌ها به استحاله فکری نسل‌های نو در جهان اسلام می‌انجامد و از طرفی نگاهی سیاه و پر از تباهی در افکار عمومی جهان از اسلام و شیعه بجا می‌گذارد.

نکته مهمتر اینکه ما در عصری زندگی می‌کنیم که غربی‌ها بجای تفاهم و تعامل تمدنها، شعار جنگ تمدن‌ها را فریاد می‌زنند و معتقدند تمدن غربی زمانی اوج خواهد گرفت که ۹ تمدن دیگر جهان زیر پای تمدن غربی ذبح شوند

در چنین شرایط تلخ و دشوار، جوامع اسلامی و مشخصا” جمهوری اسلامی بیشتر و پیشتر از همه این کشورها، احساس مسئولیت کرده و گاهی باید یک تنه در برابر شبیخون‌های فرهنگی تکثیر شده ایستادگی نشان داده و ضمن تقابل با تنوع و‌گستردگی موضوعی و جغرافیایی این سلسله تهاجمات در عرصه شبکه‌های ماهواره ای، اجتماعی و مجازی، همچنان باید به روند بیدارسازی، بصیرت افزایی و تقویت احساس مسئولیت در مسلمانان استمرار بخشد.

تقابل با تهاجمات فرهنگی، قطعا تقابل فرهنگی است و نمی‌توان و نباید از ظرفیت‌های پادگانی و روش‌های نظامی برای چنین تقابل‌هایی استفاده کرد و یقینا” اثر سوء فراوان برخورد‌های سرهنگی در جبهه‌های فرهنگی بسیار بیشتر از سود‌های اندکی است که احتمالا” عاید می‌گرداند، پس عصر امروز، عصر فراخوان نهاد‌های فرهنگی و هنری و تبلیغی و آموزشی و تشکیل یک قرارگاه بزرگ برای طراحی و اجرای متنوع عملیات‌های فرهنگی و خنثی سازی تهاجمات فرهنگی دشمن علیه مبانی فکری و عقیدتی مسلمانان است.

از این رو، رسانه ملی در محور اصلی و خط مقدم مبارزه فرهنگی دشمن قرار دارد تا اولا” مانع تکرار تلخ تاریخ همانند آنچه که در اندلس اتفاق افتاده بشود و ثانیا از سلسله تهدید‌هایی که وجود دارد، فرصت‌های متعددی بسازد که نه تنها، نگرانی از فروپاشی مطرح نباشد، بلکه با احیای توانمندی‌های فرهنگی اسلام، پشت دشمن را در تشک مبارزه فرهنگی به خاک کشانده و حتی ضربه فنی کند.

رسانه ملی، چه بخواهد و چه نخواهد باید مسئولیت فرماندهی این قرارگاه مرکزی فرهنگی را بعهده گرفته و با بکارگیری پتانسیل‌های موسع برنامه سازی و تولیدات هنری و مستند و … در ژانر‌های متنوع، رکود در جوامع اسلامی را برطرف کرده و مواضع انفعالی موجود را به سمت و سوی مواضع تهاجمی انتقال دهد.

رسانه ملی در مقام رفیع فرماندهی قرارگاه بزرگ فرهنگی، دو مسئولیت بزرگ بعهده دارد که یکی تبلیغ و ترویج تمدن اسلامی و معرفی اسلام واقعی بجای اسلام تحریف شده به افکار عمومی جهان از جمله نسل‌های نو جامعه خودمان است و دیگری طراحی تهاجم تبلیغی به مبانی فکری دشمن بجای استراتژی مطلق دفاعی است که در برابر غرب مهاجم اتخاذ کرده ایم.

الف: معرفی تمدن اسلامی
وقتی آموزه‌های دینی در ذهنیت مسلمانان و مخاطبان غیرمسلمان، اندک، نازک و ناچیز باشد انتظار مقاومت و ایستادگی و پایداری در برابر تهاجمات سنگین و سهمگین فرهنگی دشمن که تغییر باور‌های دینی را هدف قرار داده اند و در تکاپوی نقل مکان اعتقادی جوانان مسلمانان به جبهه فکری خویش هستند، انتظار بیهوده‌ای است، چرا که خشاب سلاح ذهنی جوانان مسلمان، از گلوله‌های فرهنگی و تحلیلی و بصیرتی، تهی است و نمی‌تواند در لحظه مقتضی، شلیک کند و بهمین خاطر شاهد تسلیم و یا استیصال زودهنگام نسل‌های نو در برابر عملیات‌های فرهنگی دشمن هستیم

وقتی نسل‌های نو برخاسته از جامعه اسلامی تاب مقاومت در برابر چنین عملیات‌های رنگین را ندارند، طبعا” نباید انتظار چندانی از مخاطبان جوامع غربی برای مقاومت و عدم پذیرش و باور القائات هدفمند غربی‌ها در محصولات فرهنگی و هنری و خبری آن‌ها داشت

تمدن، ریشه ای‌ترین باور‌ها و تجلیات همه جانبه جوامع اسلامی را از صدر اسلام تاکنون در برگرفته و شامل اسناد توانمندی‌ها و سرآمدی مسلمانان و جوامع اسلامی در عصر‌ها و نسل‌های گذشته است که نشان می‌دهد در روزگار بربریت و توحش بسیاری از پیشینیان جنتلمن‌های امروزی، اسلام و مسلمانان، پیشینه تمدنی داشته اند و در عرصه‌های مختلف علمی و صنعتی و معماری و غیره، نسبت به دیگران برتری بلامنازعی داشتند

تبلیغ تمدن اسلامی، تبلیغ صلاحیت‌های اسلام برای ایجاد یک دولت جهانی و بعهده گرفتن مسئولیت‌های بین المللی برای اداره مطلوب جهان و کنارگذاشتن حکمرانی استکبار جهانی تحت عنوان نظم نوین جهانی به رهبری آمریکا و اسرائیل است.

ورود هدفمند و هوشمند رسانه ملی به عرصه تبلیغ و ترویج تمدنی، افکار عمومی را به پذیرش اقتدار مدنی اسلام و اقتدار اجتماعی مسلمانان در همه ادوار گذشته تشویق و ترغیب کرده و مانع از تسلیم زودهنگام جوامع اسلامی در عرصه استراتژی‌های فروپاشی فرهنگی است.

در روزگاری که در ناجوانمردانه‌ترین روش‌ها و منش‌ها:
۱-هالیوود پی در پی فیلم‌های تحریف شده تاریخی و‌موضوعی علیه اسلام و مسلمانان می‌سازد
۲- ۲۹۵ شبکه تلویزیونی علیه جمهوری اسلامی ایران برنامه محرک و تحقیرکننده می‌سازند و با تبلیغات پروپاگاندایی به مصاف ما مشغول هستند
۳-صد‌ها شبکه اجتماعی و میلیون‌ها کانال و‌گروه فضای مجازی به تیلیت کردن فکر‌ها اشتغال دارند
۴-انقلاب‌های مخملین راه می‌اندازند
۵-فتنه‌های فروپاشانه و حکومت برانداز راه اندازی می‌کنند
۶-قرآن سوزی و اهانت به قرآن را با توجیه آزادی بیان و نقش آفرینی موساد در اروپا در دستور کار قرار می‌دهند
۷-مانع از حجاب و اذان و نماز و آزادی بیان مسلمانان می‌شوند
۸-مانع از حضور جمهوری اسلامی ایران در برخی جلسات وابسته به سازمان ملل می‌شوند
۹-با ایجاد داعش هم وجهه اسلام را خراب می‌کنند و هم مسلمین را به جان هم می‌اندازند
۱۰-برای علنی سازی روابط دیپلماتیک با کشور‌های عربی در جهت موجه نشان دادن وجهه اسرائیل از هیچ ترفندی فروگذار نمی‌کنند

اینجاست که باید به معرفی تمدن اسلامی و اثبات برتری تمدنی ما نسبت به تمامی تمدن‌های امروز جهان بپردازیم تا رسانه‌های جهان از چنین تهاجمات غیر مقرون به صرفه و پرهزینه‌ای انصراف دهند.

ب: تبلیغ تهاجمی
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با مبلغان حوزه علمیه قم، به نکات مهمی اشاره کردند که پرداختن به آن بخاطر تغییر استراتژی تبلیغی در جامعه و بخصوص در رسانه ملی بسیار ضروری است، اتفاق ارزشمند دیدار مورد اشاره، تأکید مقام معظم رهبری بر خارج شدن از لاک دفاعی و تغییر آرایش نظامی در برابر مهاجمانی است که در برابر ما آرایش جنگی اتخاذ کرده اند

ما در طول ۴۴ سال گذشته خودمان را به دفاع و رفع ابهام و پاسخگویی به اتهامات وارده از ابررسانه‌ها و حتی مقامات غربی عادت داده ایم در حالیکه تهاجم پی در پی و جامع به مبانی باطل فکری دشمنان و منفعل کردن آنها، به دست گرفتن ابتکار عمل این تقابل نفس گیر است و ما باید برای جبران غفلت‌های گذشته، این خواب خوش را از چشمانشان بربائیم و رسانه ملی در فرایند فعالیت‌های قابل ستایش در عصر تحول، باید پرواز با این دوبال جدبد را بیش از گذشته تمرین کند و دشمن را در شرایط استیصال به محاق بکشاند.

در پایان باید تأکید کنم که برنامه‌های محفل و حسینیه معلی و نیز تولیدات ارزشمندی مثل‌گیلدخت، آتش و باد و بازپرس، گام بلندی برای معرفی تمدن اسلامی و ایرانی برداشته، اما در تبلیغ تهاجمی در آغاز راه است و باید با استفاده از اندیشه‌های تابناک حوزویان و دانشگاهیان، طراحی‌ها و اجرا‌های موفق را در دستور کار قرار دهد و یقینا روایت اول‌ها می‌توانند کمک بزرگی به رسانه ملی در تحقق این اهداف بزرگ نمایند.

دکمه بازگشت به بالا