اقتصادیمجله کسب و کار

سیستم BMS چیست؟

به طور معمول از BMS در اکثر ساختمانها برای کنترل تأسيسات گرمایش و سرمایش، روشنایی و کنترل تردد بهره برداری می شود. اما این سيستمها به دليل استفاده از پروتکلهای استاندارد و معماری مبتنی بر استانداردهای شناخته شده، امکان لينک شدن با کليه سيستمهای شمرده شده در بالا و شکل دهی یک مدل کنترل مجتمع برای همه اجزاء قابل کنترل در ساختمان را ایجاد می نماید. اجرای چنين سيستم جامعی در یک ساختمان واقعاً آن را به یک سازه امن و هوشمند تبدیل خواهد کرد.

سیستم مدیریت ساختمان BMS | ساختمان هوشمند چیست؟

تحقيقات نشان می دهد که به کارگيری BMS در بهترین حالت باعث کاهش ٣٠ درصدی در مصرف انرژی ساختمانها می شود. اما استفاده از سيستمهای یکپارچه نسبت به سيستمهای مجزا ١٥ درصد قابليت بالاتر ایجاد می کند.

استراتژي هاي مناسب سيستم BMS در کاهش مصرف انرژي:

عمده روشهاي به کار گرفته شده توسط طراحان BMS عبارتند از :

  • خاموش و روشن کردن تجهيزات بر اساس جداول زمانبندي کارکرد
  • Lock out يا بهره برداري از تجهيزات در صورت نياز و ضرورت
  • بهره برداري از مي نيمم ظرفيت مجاز در بهره برداري از تجهيزات (Resets)
  • محدود کردن تقاضا يا Demand Limiting که موجب قطع برق تجهيزات در صورت بارگذاري بيش از حدود تعيين شده، خواهد شد
  • مانيتورينگ وضعيت تجهيزات توسط اپراتورهاي آموزش ديده و بهره برداري از داده ها در رفع مشکلات تجهيزات و بررسي عمکلرد موثر آنها

پروتکلهای هوشمند سازی بنا

سازندگان متعددی در دنيا در زمينه توليد سخت افزار و نرم افزار های BMS فعال هستند.برخی از این سازندگان پروتکل های خاص خود را معرفی و بر آن اساس محصولات خود را ساخته و روانه بازار میکنند. شرکت ها و متخصصانی که اقدام به طراحی پروژ ههای هوشمند سازی براساس این گونه محصولات می کنند، ملزم به استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای عرضه شده شرکت های یاد شده خواهند بود.

از این رو مشاوران و مدیران پروژه های هوشمند سازی می بایست در انتخاب سازندگان به نحوی که در دراز مدت مجبور به رعایت انحصار استفاده از محصولات شرکتی خاص نباشند، دقت کافی به خرج دهند.

به منظور شکستن این قفل انحصار و تامين آزادی عمل برای مدیران پروژ ههای هوشمندسازی، رویکرد متفاوتی توسط عده ای دیگر از سازندگان که بخش بزرگتری از بازار را نيز به خود اختصاص داده اند، اتخاذ شده است که به سيستمهای با پروتکل باز (open protocol systems) مشهور هستند.

پروتکل های باز آزادی عمل کافی را برای سازندگان جهت ساخت یک دستگاه منفرد و مجزا گرفته تا راهکارهای جامع و فراگير تمام نياز های هوشمندسازی به ارمغان آورده است. قابليت دیگر پروتکل های باز، امکان برقراری ارتباط هر جزء از سيستم با دیگر اجزا بدون نياز به واسط سخت افزاری و نرم افزاری است.

به طور کلی برای انجام یک پروژه بزرگ هوشمندسازی بر اساس پروتکل باز، می توان از چندین سازنده بدون نگرانی ناسازگاری اجزا خریداری کرد. این مساله باعث رقابتی کردن بازار و در نهایت کاهش هزینه های کلی پروژه های هوشمند سازی می شود.

در اتوماسيون ساختمان ساختار کلی سيستم و چگونگی طراحی آن نحوه کارکرد و قابليت های سيستم را مشخص می کند . هرچه قدر که سيستم از ساختار قویتری برخوردار باشد . طبيعتا قدرت مانور بيشتری خواهد داشت . پس می توان گفت ساختاری را نياز داریم که قابليت انعطاف زیادی داشته باشد تا بتواند طيف وسيعی را پوشش دهد بدون اینکه از جهت پيچيدگی سيستم و یا هزینه تجهيزات آن مشکل ساز گردد.

در طی سالهای متوالی ساختارهای مختلفی ارائه شدند و هر کدام مزایایی را در برداشتند .ساختاری که ما در اینجا می خواهيم توضيح دهيم یک ساختار باز برای مدیریت و کنترل هوشمند ساختمان است . این ساختار در سيستم های اتوماسيون ساختمان یکی از جدیدترین دیدگاههایی است که با توجه به نسل جدید سيستم های کنترل و ميکرو پردازشگرها و همينطور پيشرفت چشمگير مباحث IT مطرح شده است .

در این ساختار ارتباط بين کنترلرها و نمایشگرها به سادگی بر روی Ethernet برقرار می گردد و با سرعت قابل توجهی می توان حجم اطلاعات زیادی را جابجا نمود .جالب توجه است که چون ساختار ارتباطی تمامی سيستم بر اساس Ethernet می باشد امکان برقراریارتباط از فاصله دور وجود دارد و دیگر نيازی به مراجعه فيزیکی به نقطه نصب سيستم جهت عيب یابی و یا تغيير در سيستم نمی باشد .

از جهت نرم افزاری نيز سيستم ، امکانات عيب یابی قوی ای دارد که به سادگی می توان مقادیر لحظه ای تمامی متغيرها را نمایش و یا فرامين را به صورت دستی اعمال نماید.پس در یک جمع بندی می توان گفت این ساختار با بهره گيری از Ethernet نه تنها پروتکلهای دیگر مطرح در اتوماسيون ساختمان را نفی نمی کند

بلکه به عنوان یک شاه راه اصلی ارتباط بين دستگاههای مختلف با پروتکل های متفاوت را برقرار می سازد وعلاوه بر آن امکانات IT را به کل سيستم می دهد تا طراحی ، نگهداری و راهبری سيستم ساده تر انجام گردد و نيازهای کاربران را به بهترین نحوه پوشش دهد .

از جهت پياده سازی سيستم نيز این ساختار مزایای زیادی دارد می تواند تلفيقی از بخشهای مختلف اتوماسيون (روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، کنترل تردد و …) را در یک سيستم جمع نماید به گونه ای که به سادگی قابليت تبادل اطلاعات بين آنها وجود داشته باشد . طراحی سيستم بر طبق ساختار ذکر شده در هر ساختمان با توجه به نيازهای آن ساختمان قابل تعریف می باشد .

به عنوان مثال در ساختمانهایی که کاربری عمومی دارند مثل ساختمانهای اداره های دولتی و یا خصوصی و یا برجهای تجاری و اداری و یا حتی مدارس توجه اصلی به صرفه جویی در مصرف انرژی ( هم سيستم های سرمایش و گرمایش و هم تجهيزات روشنایی ) در درجه اول ، کنترل تردد و سيستم های امنيتی در درجه دوم و کنترل روشنایی و نوردهی فضاهای داخلی در درجه سوم می باشد .در مورد هتل ها نيز بحث صرفه جویی در انرژی ، کنترل تردد و نورپردازی بسيار قابل توجه می باشند.

در این ساختار تمامی این بخش ها در قالب یک سيستم یکپارچه ارائه می گرددکه هم کارایی بيشتری دارد و هم کاربری ساده تری خواهد داشت . به عنوان مثال در هتلها فضاهای داخلی را می توان به دو بخش فضاهای عمومی و فضاهای خصوصی تقسيم کرد که منظور از فضاهای عمومی ، فضای سبز ورودی ، لابی ، راه پله ها ، راهروها می باشد .

یکی از مشکلات نحوه نوردهی ، در فضاهای عمومی هتل می باشد ، مثلا در راهروهای طبقات زمانی که کسی حضور ندارد منابع نور می تواند خاموش ویا در حداقل نوردهی باشند و یا اینکه نوردهی فضای سبز و لابی پس از نيمه شب می تواند در حالت کم نور باشد و در صورت تردد افراد به حالت تعریف شده قبلی باز گردد.

در واقع در این ساختار تمامی این موارد قابل تعریف می باشد و نکته جالب این است که همان سنسوری که برای نوردهی راهروها استفاده می شودمی تواند برای کنترل تردد نيز استفاده شود و در نرم افزار وجود شخص را در راهرو نشان دهد.

در مورد ساختمانها و برجهای مسکونی دیدگاه اتوماسيون ساختمان کاملا متفاوت از موارد فوق خواهد بود . در واقع می توان گفت که در این نوع ساختمانها بهينه سازی مصرف انرژی ، کنترل سيستم های سرمایش و گرمایش ، کنترل تردد و چگونگی

نور پردازی و نور دهی در فضاهای مسکونی با توجه به معماری داخلی آن مطرح می باشد . در این ساختمانها هميشه سيستمهای سرمایش و گرمایش و نحوه کارکرد مولدها از نگرانی مطرح مدیران مجتمع ها می باشد. اما در این ساختار در یک نظام از پيش تعریف شده و با توليد حداقل انرژی سيستم کار خواهد کرد ، بمعنی BMS چیست؟

یک سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) در حالت بسیار ابتدایی، شامل نرم افزار، سرور با پایگاه داده و حسگرهای هوشمند متصل به شبکه ای با قابلیت اینترنت است. حسگرهای هوشمند موجود در اطراف ساختمان، داده‌ها را جمع‌آوری کرده و به سیستم هوشمند BMS می‌فرستند، جایی که در یک پایگاه داده ذخیره می‌شوند.

اگر یک حسگر داده‌هایی را گزارش کند که خارج از شرایط از پیش تعریف شده قرار می‌گیرند، BMS یک زنگ هشدار ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، در یک مرکز داده، ممکن است بازه دما در محدوده 16 الی 32 درجه تعریف شود هنگامی که دمای یک سرور در محدوده مجاز تعریف شده نباشد، دستگاه زنگ هشداری را ایجاد کند.

آیا سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)مستقل هستند ؟

این مورد با توجه به نوع سیستم می تواند متفاوت یاشد. نرم افزار BMS را می توان به عنوان یک برنامه مستقل نصب کرد یا می توان آن را با سایر برنامه های نظارتی ادغام کرد.  یکی از موارد پرکاربرد ادغام BMS  استفاده از سیستم های BMS برای بیمارستان‌ها و ادغام آن‌ها با تاسیسات الکتریکی برای سیستم‌های فناوری اطلاعات در مناطق حیاتی بیمارستان می باشد.

همانطور که نمونه تصاویر خانه هوشمند مشاهده می کنید سیستم های BMS پیشرفته تر می توانند طیف گسترده ای از خدمات ساختمان را در پلتفرم ها و پروتکل های متعدد نظارت و مدیریت کنند و به مدیران تسهیلات یک نمای مشترک و واحد از عملیات تأسیسات ارائه دهند.

تفاوت سیستم هوشمند BMS با CTM (مدیریت فنی متمرکز) چیست؟

مدیریت فنی متمرکز (CTM) سیستمی مشابه BMS است که امکان کنترل تجهیزات یک ساختمان را نیز فراهم می کند. با این حال، در هر زمان فقط یک بخش را مدیریت می کند، یعنی فقط یک نوع تاسیسات فنی (روشنایی، تهویه مطبوع، گرمایش و غیره) را مدیریت می کند.

نقش سیستم هوشمند BMS در مدیریت یک ساختمان چیست؟

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان همچون BMS روزانه اجازه می دهد تا:

  • مصرف انرژی یک ساختمان را مدیریت کنید.
  • در زمان واقعی و برنامه ریزی عملیات نظارت داشته باشید.
  • مدیریت خرابی ها و آلارم ها را تنظیم کنید.
  • گزارش های داده ای تولید کنید؛ به طور خلاصه، سیستم BMS به اپراتورها اجازه می دهد تا استفاده از تجهیزات خود را بهینه کنند و دیدی جهانی از عملکرد ساختمان خود داشته باشند.

چرا باید از سیستم مدیریت ساختمان bms استفاده کنید؟

ساختمان ها 40 درصد انرژی جهان را مصرف می کنند و یک سیستم مدیریتی همچون BMS  در یک ساختمان تضمین می کند که این مصرف انرژی، حداقل انرژی مصرف شده است. سیستم هوشمند BMS با پیکربندی ضعیف نیز معمولاً منجر به 10-30٪ مصرف انرژی بیشتر در یک ساختمان می شود.

چالش صنعت ساختمان، از صاحبان ساختمان ها گرفته تا مدیران تأسیسات، تجهیز خود به سیستم های کنترلی است که می توانند به سرعت نصب و پیکربندی شوند تا در کوتاه ترین زمان ممکن با این مقررات مطابقت داشته باشند.

 

دکمه بازگشت به بالا