مجله جامعهمجله کسب و کار

شکایت از صاحب کار چگونه است؟

دعاوی ملکی از جمله زمینه‌های وکالت و پر از پیچیدگی‌ها و مشکلات نسبتاً فراوان هستند. در صورتی که شما نیز وارد این مسیر شده‌اید، برای این که دعوی در مسیری صحیح که به نفع شما نیز باشد، پیش رود بهتر است به یک وکیل دادگستری با تجربه مراجعه کنید. ما در این مقاله قصد داریم به معرفی وکیل ملکی خوب، وظایف وکیل در دعاوی ملک و غیره بپردازیم و در مورد صاحبان مشاغل موظف هستند تمامی حقوق مربوط به افرادی که تحت نظر آنان مشغول به کارند را پرداخته و از تضییع حقوق آنان خودداری نمایند.

به افرادی حقیقی که با عنوان کارگر به درخواست یا دستور و تحت نظارت و سرپرستی صاحبان شغل یا عبارتی دیگر کارفرما که ممکن است فرد حقیقی و یا حقوقی باشد؛ مشغول به کارند و تکالیفی را برعهده می گیرند، حق و حقوقی تعلق می گیرد که بایستی به طور تمام و کمال توسط کارفرما پرداخت شود.

این تکالیف و حقوق بنابه قانون کار مشخص شده و کارگران و کارفرمایان بایستی به اصول این قانون پایبند باشند و چنانچه کارفرما از پرداخت حقوق و مزایای کارگر سرباز زند و یا مرتکب قصوری در پرداخت گردد، کارگر می تواند علیه کارفرما شکایت نموده و حق و حقوق خود را دریافت نماید.

در واقع رابطه بین کارگر و کارفرما تعامل بین نیروی انسانی و تعهدات و حقوق است. کارفرما در قبال سرمایه یا ابزاری که در اختیار کارگر قرار می دهد و از وی خدمت یا تولید دریافت می کند، موظف به پرداخت حق الزحمه یا دستمزد، پاداش و مزایایی از جمله بن خرید کالا است که تعدی کارفرما از انجام این وظایف، پیگرد قانونی از جانب کارگر خواهد داشت.

لازم به ذکر است تفاوتی میان کارگر ساده ساختمانی، کارگر سازمان های دولتی و کارکنان شرکت ها وجود ندارد و تمام افرادی که به قصد دریافت دستمزد برای دیگران کار می ‌کنند، کارگر محسوب می شوند و مشمول قانون کار می گردند.

مواردی که کارگر می تواند از کارفرما شکایت کند:

 • عدم عقد قرارداد کارفرما با کارگر
 • عدم پرداخت حقوق معوقه کارگر
 • بیمه نکردن کارگر
 • اختصاص مزایایی کمتر از قانون کار برای کارگر
 • اخراج غیرقانونی
 • کاهش حقوق پرداختی
 • مطالبه کار بیش از حد معمول از کارگر
 • مطالبه کار از کارگر در روزهای تعطیل

How to complain to the employer?

عدم عقد قرارداد کارفرما با کارگر

در ابتدا برای انجام کار موقت یا دائم بایستی قراردادی کتبی یا شفاهی بین کارگر و کارفرما منعقد شود و عدم عقد قرارداد توسط کارفرما در تضاد با قانون کار بوده و به موجب آن کارگر می تواند علیه کارفرما شکایت نماید. ضروری است بدانیم که رعایت تعدادی اصول و قواعد در عقد قرارداد الزامی است و طرفین پس از انعقاد قرارداد، مکلف به اجرا و رعایت آن هستند و هرگونه انحراف از اصول قرارداد می تواند منجر به پیگیری قانونی از جانب طرف مقابل باشد.

از جمله این اصول عبارتند از:

مشخصات طرفین، عنوان کار، حقوق و مزایای تعیین شده مطابق با قانون کار و یا حقوق توافقی، تعیین ساعات و روزهای کاری، محل انجام کار، تاریخ شروع و پایان کار و به عبارتی مدت قرارداد و اطلاعاتی از این قبیل که بایستی به صورت دقیق و شفاف در قرارداد کاری ثبت گردد. یکی از موارد اهمیت عقد قرارداد در این است که چنانچه کارفرما به تعهدات خود پایبند نباشد، قرارداد عقد شده می تواند به عنوان سندی که ارتباط کاری میان کارگر و کارفرما را اثبات کند، مورد استناد قرار بگیرد.

عدم پرداخت حقوق معوقه کارگر

یکی از مشکلات رایجی که بین کارگر و کارفرما رخ می دهد، عدم پرداخت به موقع حقوق کارگر است. پرداخت به موقع دستمزد و مزایای کارگر از جانب کارفرما الزامی بوده و تعلل وی در پرداخت به موقع و یا عدم پرداخت؛ عدم رعایت قانون کار و تضییع حق کارگر محسوب می شود. در چنین شرایطی کارگر حق دارد از کارفرمای خویش شکایت نموده و مطابق با قرارداد کاری، حقوق خود را دریافت نماید.

اختصاص مزایایی کمتر از قانون کار برای کارگر

حقوق و مزایایی که برای کارگر تعیین می گردد بایستی مطابق با قانون کار بوده و هرگونه قصور در اعطای حقوق و امتیازات به کارگر از جانب کارفرما خلاف قانون بوده و کارگر می تواند در چنین صورتی از وی شکایت نماید. کارفرمایانی که مطابق قانون پیش نرفته و به استخدام کارگران مطابق با اصول و مزایای دلخواه خود اقدام می کنند، بدون عقد قرارداد و بدون بیمه افراد را به کار می گیرند.

کاهش حقوق پرداختی

کاهش حقوق پرداختی در مقایسه با توافق اولیه، از موارد شکایتی کارگران علیه کارفرمایان است. طرفین بایستی در ابتدای کار در مقدار حقوق به توافق برسند و بعد از کسر هزینه های مازاد که بر عهده کارفرما خواهد بود، حقوق ثابت ماهانه مشخص گردد. از جمله این هزینه های مازاد می توان به حق بیمه و مالیات نام برد. حقوق ثابت تعیین شده در صورت کسری پرداخت خلاف قانون بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالبه کار بیش از حد معمول از کارگر

طبق ماده 51 قانون کار، حداکثر ساعت کاری کارگران 8 ساعت بوده و تجاوز از این حد مگر در موارد استثنا خلاف قانون است. بنابه ماهیت برخی مشاغل ضروری است که در برخی از فصول سال ساعات کاری افزایش و در برخی از فصول نیز کاهش یابد. در این صورت ساعات کاری مطابق با توافق طرفین تعیین می شود.

که مجموع ساعات کاری در طول هفته نباید از 44 ساعت فراتر رود. در غیر اینصورت ساعات کاری مازاد به عنوان اضافه کاری محسوب شده و مبلغی برای هر ساعت تعیین و پرداخت می شود. در این حالت نیز چنانچه کارفرما خارج از قوانین مربوط عمل نماید، کارگر می تواند علیه وی شکایت نماید.

مطالبه کار از کارگر در روزهای تعطیل

تعداد روزهای کاری در طول هفته طبق قانون کار 6 روز بوده و چنانچه کارفرما از کارگر انتظار داشته باشد که روزهای تعطیل نیز به اشتغال بپردازد؛ بایستی حقوق و مزایای روز مازاد را نیز محاسبه نموده و به عنوان اضافه کاری در نظر بگیرد.

اقدامات لازم جهت شکایت از کارفرما

مرجع قضائی رسیدگی به شکایت از کارفرما بسته به نوع شکایت متفاوت است. دادسرا، دادگستری و یا هیات حل اختلاف از جمله این مراجع اند. برای مثال مرجع ذی صلاح رسیدگی به شکایت از کارفرما به موجب عدم پرداخت حقوق و مزایا، اداره کار است که مراحل مربوط به شکایت عبارتند از:

 • ثبت نام در سامانه جامع روابط کار به آدرس اینترنتی
 • احراز هویت در سامانه
 • ثبت دادخواست بدوی در قسمت خدمات سامانه
 • تکمیل فرم دادخواست که حاوی اطلاعات شخصی، اطلاعات کاری، علت دادخواست و شرح آن است.
 • تعیین زمان و مکان جلسه سازش توسط اداره کار
 • ابلاغ زمان برگزاری جلسه از طریق پیامک به کارفرما و کارگر و مطلع ساختن آنان جهت حضور در جلسه که حدود 2 هفته بعد برگزار می شود.
 • برگزاری جلسه سازش در زمان مقرر در اداره کار و رسیدگی به دادخواست
 • ارائه دلایل و مدارک از جانب طرفین به کارشناسان جلسه
 • صدور رای

نکته: در صورتی که کارفرما در جلسه سازش حضور نیافت و یا در پایان جلسه سازشی انجام نشد؛ رسیدگی به شکایت، به جلسه هیئت تشخیص که با فاصله زمانی 2 هفته برگزار می شود، موکول می گردد که موارد زیر را شامل می شود:

 • تعیین زمان جلسه هیئت تشخیص از جانب اداره کار و ابلاغ آن به طرفین شکایت
 • بررسی مجدد شکایت و رای صادره قبلی
 • سعی در دستیابی به توافق بین کارگر و کارفرما در جلسه هیئت تشخیص

نکته: چنانچه در جلسه هیئت تشخیص نیز توافقی حاصل نشد، صدور رای نهایی به جلسه هیئت حل اختلاف واگذار شده و رسیدگی نهایی به شکایت در این جلسه انجام می شود. در این مرحله مشاوره با وکیل متخصص، برای دستیابی به نتیجه در این مقاله میخواهیم به صورت کامل به مسئله حقوق کار و شکایت از کارفرما توسط وکیل بپردازیم که مقاله شامل مواردی مانند شکایت از کارفرما بابت حقوق، بیمه و سنوات می باشد. پس تا آخر مقاله همراه ما باشید و در صورت داشتن سوال راجب وکیل شکایت از کارفرما می توانید از بخش نظرات یا به صورت تلفنی سوال خود را مطرح نمایید.

شکایت از کارفرما به چه معنا است؟

به صورت خلاصه بگوییم اگر جایی کار می کردید و حق و حقوق شما را ندهد ، شکایت از کارفرما را می توانید مطرح کنید. منظور از حق و حقوق، سنوات، بیمه، عیدی و حقوق می باشد که قابل گرفتن از کارفرما می باشد.

مفهوم کارگر

کارگر شخص حقیقی می باشد و شامل اشخاص حقوقی نمی باشد، شخص حقیقی به افراد انسانی که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد گفته می شود، و شخص حقوقی در واقع شخصی فرضی است که قانونگذار برای اینکه به شرکتها و مؤسساتی که به موجب قانون بوجود می آیند، امکان فعالیت و پیشرفت در جهت تحقق اهدافشان بدهد به آنها شخصیت مستقلی اعطا نموده است که جدا از شخصیت اشخاص حقیقی است که آنرا بوجود آورده اند.

لذا قانون کار شخص حقوقی را کارگر نمی شناسد یعنی اگر شخص حقوقی در مقابل دریافت مزد، کارهایی را برای صاحب کار انجام دهند، مانند نظافت یک ساختمان، با ساختن چند آپارتمان با نگهداری فضای سبز یک شهرداری را بعهده بگیرد به این شخص حقوقی نمی توان کارگر اطلاق کرد.پس رابطه کارگری زمانی بوجود می آید که با یک شخص حقیقی قرارداد کار بسته شود و او فعالیت خویش را بطور ارادی تحت تبعیت و اختیار دیگری آغاز کند.

لفظ به هر عنوان نشان دهنده عام بودن مفهوم کار است یعنی شامل کارهای بدنی و فکری هم می شود خواه فرد کارگر ساده باشد یا دکتر و مهندس باشد.ذکر کلمه «حق السعی» بیانگر کليه پرداخت ها به کارگر می باشد که شامل مزد، حقوق و سایر مزایا از جمله سود، پاداش تولید، وجه نقدی و غیرنقدی و غیره می باشد و کارفرما دیگر به بهانه اینکه کارگر، سپیم سود و سایر مزایا دریافت می کند، نمی تواند او را خارجداز شمول قانون کار بداند.

عبارت «به درخواست کارفرما» یعنی اینکه کارگر به تبعیت از کارفرما کار کند، لذا بخاطر ارزش گذاشتن به شخصیت کارگر، از کلمه به دستور استفاده نشده است، که بهتر بود همانند قانون سال ۱۳۳۷ از کلمه به دستور استفاده می شد.

مواردی که کارگر امکان شکایت از کارفرما دارد :

 1. عدم بستن قرارداد کارفرما با کارمند یا کارگر
 2. عدم پرداخت حقوق توسط کارفرما
 3. بیمه نکردن کارگر توسط کارفرما
 4. دادن حقوق کمتر از سقف تعیین شده توسط قانون
 5. اخراج کردن کارگر یا کارمند بدون دلیل
 6. جریمه کردن کارگر و کم کردن حقوق آن
 7. اضافه کار کشیدن از کارگر و عدم پرداخت مزد آن
 8. استفاده از کارگر در روزهای تعطیل بدون پرداخت مزد آن

منبع:

vakilazma

دکمه بازگشت به بالا