نحوه ثبت حسابداری ضمانتنامه شرکت در مناقصه

دوستان و همراهان همیشگی سلام .امروزه با عنایت به پر رنگ تر شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تلاش دولت برای افزایش سهم بخش خصوصی در امور، واگذاری انواع پروژه های دولتی به بخش خصوصی از طریق انواع پیمانها بیشتر از گذشته شده و به طبع آن بازار حسابداری پیمانکاری هم گسترش و رشد چشمگیری داشته است. به طور مثال در گذشته امور خدمات شهری ائم از جمع آوری زباله و پسماند، رفت و روب و نظافت معابر توسط شهرداریها انجام می شد ولی امروزه این امر در اکثر استانهای کشور از طریق برگزاری مناقصه به شرکتهای پیمانکاری واگذار می گردد.

ثبت حسابداری ابطال ضمانت نامه بانکی | ثبت حسابداری ضبط ضمانت نامه

حسابداری ضمانت نامه‌ های بانکی در شرکت‌های پیمانکاری

یکی از بخشهای مورد توجه و مهم در حسابداری پیمانکاری ضمانت‌های دریافتی کارفرما از پیمانکار جهت شروع به کار و انجام صحیح کارها می باشد که عمدتا ضمانت‌ نامه های بانکی است. فعالیت پیمانکاری بسیار گسترده و صرف اینکه کارفرما بخش دولتی و پیمانکار بخش خصوصی باشد ختم نمی شود بلکه می‌تواند کارفرما شخص حقوقی خصوصی باشد یا پیمانکار شخص حقیقی باشد و یا حتی کارفرما شخص حقیقی باشد.

برخی از حسابداران شرکتهای پیمانکاری بدون انجام محاسبات اقدام به ثبت و ضبط عملیات بانکی نموده و وقتی دلیل را از ایشان جویا می شوید سیستمی بودن این محاسبات و غیر قابل تغییر بودن آنها را اعلام می کنند! که قانع کننده نمی‌باشد. قبول دارم وقتی شما از بانکی تسهیلات دریافت می کنید یا ضمانتنامه بانکی دریافت می کنید، وقتی به بانک مراجعه و نحوه محاسبه کارمزد، بهره، سپرده بانکی و سایر موارد مربوطه را از مسئول اعتبارات و تسهیلات بانک جویا می‌شوید.

در اغلب موارد یک سری اطلاعات کلی ارائه می‌دهد و زمانی که سوالات شما جزئی‌تر می‌شود با این جمله که من فقط اطلاعات را وارد سیستم می‌کنم و تمام این موارد به صورت سیستمی محاسبه و بنده هم اطلاعات دقیق‌تر و دخل و تصرفی بر نحوه محاسبات ندارم به سوالات شما خاتمه می‌دهد، که به موازات همین رفتار حسابدار مجموعه هم عمل می کند و اقدام به ثبت شرکت در ایران و ضبط در دفاتر شرکت می نماید.

ضمانت نامه بانکی چیست؟

ضمانت نامه بانکی قرارداد یا سندی است که به موجب آن ضامن حسب درخواست متقاضی متعهد میشود که بدون هیچ شرطی به صورت عندالمطالبه یا در تاریخ معینی مبلغ مشخصی را بابت موضوع خاصی به ذینفع یا به حواله کرد او پرداخت کند. ضمانت نامه‌ های بانکی غیر قابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده است .

انواع ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی مناقصه یا مزایده
وقتی که سازمان ها و موسسات دولتی برای خرید و فروش خود مناقصه یا مزایده می گذارند ، شرکت کنندگان باید ضمانت نامه مناقصه یا مزایده خود را ارائه دهند. تا در صورتی که در آن مناقصه یا مزایده برنده شدند ، دولت بتواند از آن ضمانت نامه برای شروع همکاری خود با شرکت کننده استفاده کند .

ضمانت نامه تعهد پرداخت
این ضمانت نامه ‌ها به‌ منظور انجام قبول پرداخت دیونی در سررسید معین از طرف بانک صادر می ‌شوند.

ضمانت نامه گمرکی
اگر وارد کننده نتواند حقوق گمرکی را نقدی پرداخت کند، ضمانتنامه‌ هایی را با سررسید‌های معین نزد گمرک می ‌سپارد و اگر نتواند در سرسید‌های معین مبلغ ضمانت نامه را پرداخت کند، مشمول جریمه‌ تاخیر تادیه می‌ شود.

ضمانت نامه‌های پیمان
اکثرا مواقعی استفاده میشود که دولت انجام پروژه ای را به کارفرما بسپارد.

ضمانت نامه حسن انجام تعهد
حسن انجام تعهدات و انجام تعهدات در موعد مقرر را ضمانت میکند . این ضمانت نامه غالبا برای حسن انجام تعهدات ناشی از امضا پیمان اخذ می‌ شود.

ضمانت نامه پیش پرداخت
وقتی که کارفرما هزینه ای را برای تهیه مواد و تجهیزات اولیه به پیمانکار می پردازد ، یک ضمانت نامه تحت عنوان ضمانت نامه بانکی پیش پرداخت دریافت میکند. تا پیمانکار متعهد شود وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان
کارفرما برای تضمین حسن انجام کار، مبلغی را از پیمانکار دریافت می‌ کند.این مبلغ ده درصد از صورت ‌وضعیت ‌های پیمانکار است. این مبالغ در حسابی نزد کارفرما نگهداری می‌ شود.

ضمانت نامه حسن انجام کار
زمانی که پیمانکار پروژه ای را به کارفرما تحویل میدهد ، کارفرما باید از حسن انجام کار مطمئن شود و کیفیت کار به ثمر رسیده را بررسی نماید. برای این ضمانت نامه ای از پیمانکار گرفته میشود.

شرایط متقاضیان و مدارک مورد نیاز برای صدور ضمانت نامه

ارائه تصویر اساسنامه شرکت، آخرین تغییرات اعضاء هیأت مدیره، امضاءهای مجاز سرمایه، شرکت و مرکزاصلی شرکت در روزنامه رسمی.
تقاضای صدور ضمانت نامه با امضاء ومهر مجاز شرکت به انضمام نامه ذینفع و یا قرارداد منعقده با ذینفع و با قید نوع، مبلغ و مدت ضمانت نامه.
ارائه مشخصات کامل شناسنامه ای (اعضای هیئت مدیره) و ارائه تصویر اسناد مناقصه ای (در مورد ضمانت نامه های شرکت در مناقصه) تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار، موضوع مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداختها (درمورد ضمانت نامه حسن انجام کار و پیش پرداخت).

داشتن حساب و حتی المقدور دارا بودن گردش حساب مناسب، نداشتن چک برگشتی و تسهیلات معوق متقاضی و ضامن و اعتبار سنجی مشتریان
تعیین مبلغ سپرده نقدی ضمانت نامه، مبلغ ضمانت نامه، نوع وثایق و تضمینات و میزان آنها، متعهدین قرارداد و ضامنین و سررسید ضمانت نامهاشخاص حقیقی:
ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی.
تقاضای صدور ضمانت نامه و تهیه و تنظیم فرم، پیشنهاد ضمانت نامه با قید نوع، مبلغ و مدت ضمانت نامه.
اعتبار سنجی متقاضی و ضامنین.
ارائه مدارک شغلی.
تعیین مبلغ سپرده نقدی و نوع وثایق و میزان آنها، متعهدین قرارداد و ضامنین و سررسید ضمانت نامه.
مثال :
هنگامی که ضمانت نامه ای به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت ۱۰% نقدی و ۹۰% با سفته تامین شده باشد ثبت زیر در دفاتر قانونی نوشته میشود.
سایرحسابها و اسناددریافتنی _ سپرده تضمین قرارداد ۱۰۰۰۰۰۰۰بد
حسابهای انتظامی ۹۰،۰۰۰،۰۰۰بد
وجوه نقد – بانک ۱۰،۰۰۰،۰۰بس
طرف حسابهای انتظامی۹۰،۰۰۰،۰۰۰بس
هنگام ابطال ضمانت نامه :
وجوه نقد – بانک ۱۰،۰۰،۰۰۰بد
طرف حسابهای انتظامی ۹۰،۰۰۰،۰۰بد
سایرحسابها واسناددریافتنی _ سپرده های بانکی ۱۰،۰۰۰،۰۰بس
حسابهای انتظامی ۹۰،۰۰۰،۰۰۰بس

دکمه بازگشت به بالا