تغییر جایگاه المپین ها در رنکینگ جدید/ کیانی در جایگاه دوم جهان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

آنلاین | اخبار ایران

به گزارش خبرگزاری آنلاین، سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو رنکینگ المپیکی را در ماه ژوئن منتشر کرد که ثبت امتیازات مسابقات بین المللی از جمله قهرمانی آسیا 2024 و رقابت های آزاد آنکارا موجب صعود تکواندوکاران کشورمان شد و در میان المپین ها، با تغییر جایگاه خود در رده بندی مواجه شدند.

نهایتا با پایان رقابت های بین المللی ماه مه، کسب امتیاز برای ارتقای جایگاه در رنکینگ سیستم برای المپین های جهان پیش از المپیک پاریس تمام شد تا جایگاه هر تکواندوکار در سید بندی المپیک تا حد بالایی مشخص گردد.

در گروه بانوان و در وزن 49- کیلوگرم، مبینا نعمت زاده دختر المپین ایران با 240.39 امتیازدر رده دهم ایستاده است. سوگند شیری با کسب 131.10 امتیاز در رده سی و سوم قرار دارد؛ سعیده نصیری هم با کسب مدال برنز قهرمانی آسیا و 13 پله صعود و کسب 99.02 امتیاز در رده 49 قرار دارد.

در وزن 57- کیلوگرم، ناهید کیانی دختر المپیکی ایران با کسب نقره تورنمنت آزاد آنکارا و ارتقای امتیازاتش به 435.77 امتیاز، با یک پله صعود در جایگاه دوم جای گرفت.

در وزن 67- کیلوگرم ملیکا میرحسینی با 9 پله صعود و کسب 117.09 امتیاز و کسب نقره قهرمانی آسیای آسیا در رده 39 ایستاد. ساغر مرادی با کسب 96.16 امتیاز در رتبه 50 قرار گرفت.

در وزن 67+ کیلوگرم، زهرا پوراسماعیل نیز با 63.14 امتیاز در رتبه 54 رنکینگ المپیکی قرار دارد.

در وزن 58- کیلوگرم گروه آقایان، مهدی حاجی موسائی قهرمان آسیا در سال 2024 با جمع امتیازات 361.82 امتیاز و بدون تغییر در رده ششم رده بندی ایستاد. در همین وزن ابوالفضل زندی برنزی قهرمانی آسیای ویتنام با کسب 229.77 امتیاز و یک پله صعود در جایگاه دوازدهم جهان قرار گرفت.

در وزن 68- کیلوگرم، متین رضایی دارنده برنز آسیا 2024 با 209.50 امتیاز و3 پله صعود در رده سیزدهم ایستاده است. رضا کلهر با وجود دوری از میادین در جایگاه 52 جهان قرار دارد.

در وزن 80- کیلوگرم، مهران برخورداری مرد المپیکی ایران با 260.15 امتیازو بدون تغییر در رده نهم ایستاد؛ میرهاشم حسینی با کسب 131.25 امتیاز در رده بیست و پنجم جای دارد. علی خوش روش با کسب نقره آسیا 2024 جهش خوبی در جدول داشت و با 78 پله صعود در رده 90 جهان قرار گرفت.

در وزن 80+ کیلوگرم، آرین سلیمی دیگر المپین ایران طلایی ایران در قهرمانی آسیا 2024 با 225.56 امتیاز و 4 پله صعود در رده هفدهم جای گرفت.

دکمه بازگشت به بالا