آموزش ریمپ ایسیو ساژم و والئو

آموزش ریمپ ساژم و ریمپ والئو شامل آموزش ریمپ ایسیو S2000، آموزش ریمپ ایسیو والئو J34، آموزش ریمپ ایسیو والئو PL4
برای ایسیوهای ساژم و والئو نیز تک پارامترهای مهم زیر ارائه می گردند.
آموزش حذف کاتاف ایسیو ساژم یا افزایش کاتاف ایسیو والئو و امکان کاتاف رگباری والئو یا هارد کات آف
آموزش کاهش دمای آب ایسیو ساژم و والئو (استراتژی کارکرد دمای فن ها)
آموزش حذف سنسور اکسیژن ایسیو ساژم و والئو
آموزش محدودیت سرعت ایسیو ساژم و والئو
 آموزش تنظیم دور آرام ساژم ، دور سلو یا دور آیدل والئو
 آموزش سنسور میل سوپاپ والئو
آشنایی با کدهای خطا والئو و کدهای خطا ساژم

 آموزش ریمپ ایسیو ساژم و والئو

آموزش ریمپ بوش پیشرفته و تکمیلی

  • آموزش ریمپ ایسیو بوش تکمیلی شامل آموزش ریمپ بوش 7.4.9 ME، آموزش ریمپ ایسیو بوش ME 17.9.71 با میکرو
  • تریکور، آموزش ریمپ ایسیو بوش MP 5.2 زانتیا، آموزش ریمپ ایسیو بوش 7.3 پارس ELX
  • آموزش حذف کاتاف ایسیو های بوش خانواده فوق و تبدیل آن ها به کاتاف رگباری یا هارد کاتاف
  • آموزش کاهش دمای آب بوش (استراتژی کارکرد دمای فن ها)
  • آموزش حذف سنسور اکسیژن بوش
  • آموزش حذف محدودیت سرعت بوش
  • آموزش تنظیم دور آرام بوش، سلو یا دور آیدل
  • آموزش حذف سنسور میل سوپاپ بوش در موارد خاص

آموزش ریمپ ایسیو بوش چینی

آموزش ریمپ ایسیو بوش چینی که روی طیف گسترده ای از خودروهای چینی نصب شده اند و با توجه به فراوانی خودروهای چینی یک روز کامل اختصاص به ایسیوهای بوش چینی شامل خانواده عظیم ایسیوهای بوش ME7 شامل بوش ME7.8.8، بوش ME 7.8 اختصاص داده شده است. همچنین بوش ME 7.9.7 خانواده MVM 530 و X33 و سپس بوش ME17 چینی که روی خودروهای لیفان X60 اتوماتیک، هایما S7 توربو، چری تیگو 7، چری تیگو 5، آریزو 5 معمولی و توربو، آریزو 6، بی وای دی اس 6 و … نصب شده اند نیز مورد بررسی قرار می گیرند.آموزش برداشتن قفل 9B 00 در ایسیوهای بوش چینی به شیوه اصولی نیز آموزش داده میشود زیرا میکرو ST10F275 این ایسیوها Lock است.اکنون شما نحوه ریمپ کلیه خودروهای ایرانی و چینی را به خوبی فرا گرفته اید.

 ریمپ ایسیو ساژم و والئو
علاوه بر نحوه شناسایی جداول پایه ای و مهم ایسیو بوش چینی شما تک پارامترهای زیر را نیز فرا می گیرید:
کاتاف بوش چینی

حذف سنسور اکسیژن بوش چینی

آموزش ریمپ ایسیو دلفی (Delphi) و با تمرکز ویژه روی ایسیو دلفی MT22، این ایسیو بر روی خانواده بزرگ لیفان X60 دنده ای و لیفان 620، لیفان 820، جیلی امگرند، جک جی 5 دنده ای و بسیاری دیگر از خودروهای چینی نصب شده است زیرا خودروهای چینی در اکثریت موارد ایسیوهای یکسانی دارند.علاوه بر آموزش نحوه پیدا کردن و استخراج مپ های ایسیوهای دلفی تک پارامترهای زیر نیز آموزش داده میشوند.

  • کاتاف دلفی
  • حذف سنسور اکسیژن دلفی
دکمه بازگشت به بالا