اقتصادی

هلال احمر نقش و سیاست پیشگیرانه خود در حوادث را تقویت کند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین ، صبح سه شنبه در دیدار با مدیران انجمن هلال احمر گیلین ، دوریا گزاده اظهار داشت: وضعیت فعلی باعث افزایش انتظارات اجتماعی نیز شده است: انجمن هلال احمر امکانات و خدمات باید مطابق انتظارات تهیه شود. و پیشنهاد

وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر نقش مهمی در بروز بحران ها و تصادفات دارد و افزود: “این جمعیت باید به نقش پیشگیرانه آن توجه بیشتری داشته باشند”.

کنگره رشت تأکید کرد و ادامه داد: نقش جمعیت هلال احمر و لزوم تقویت اقدامات احتیاطی آن است. آموزش مردم به عنوان مهمترین عامل جلوگیری از تصادفات باید توسط این آژانس جدی تر و جدی تر دنبال شود.

آقازاده همچنین به نقش هلال احمر در تهدید اشاره کرد و گفت: هلال احمر باید از این سازمان مطالبه کند. گر و به نوعی نقش تهدیدآمیز ایفا می کنند.

وی با اشاره به نقش و حضور هلال احمر از زمان شیوع تاجی ویروس در کشور ، به ویژه در ایالت گیلین ، گفت: “من به عنوان نماینده مردم گیلان در کنگره سعی می کنم به هلال احمر کمک کنم. “

دکمه بازگشت به بالا