اقتصادی

آقای روحانی! خسته نباشید – مجله آنلاین

به ویژه در مورد حقوق مردم و جلوگیری از کشتار هولناک معترضان … اما ما نیز مردم ناسپاسی نیستیم. روز عزیمت ، روز سپاسگزاری است نه غم. ما به یاد نداریم که چه بلایی بر سر این دولت آمده است.
فجایع مانند ورق بازی ، تحریم ، کرونا. سیل کم آبی بدن شلیک هواپیمای اوکراینی به مین های زمینی فحاشی بی نظیر در تاریخ ادبیات برای شما و دولت شما. سپس ، با رادیکال های داخلی و خارجی که وضعیت خوبی ندارند ، مقابله کنید.
روحانی با وجود همه مشکلات و سختی ها ناراحت نباشید. شما بلافاصله نقاط قوت خود را خواهید دید.

دکمه بازگشت به بالا