اقتصادی

آیا خرید خانواده مسئولان از ترکیه یا اقامت در آمریکا عیب است؟

پشت کردن به باورها و ارزش های نسل های گذشته درمیان نسل های بعد از انقلاب فقط محدود به فرزندان زندگی معمولی به فرزندان بسیاری از مسئولین هم رسیده اند که سایر جوانان ایرانی دوست دارند برای خرید به ترکیه بروند؛. 41

من فی نفسه نه مشکلی با خرید سیسمونی توسط دختر جناب قالیباف از ترکیه دارم و نه اقامت پسرخانم معصومه ابتکار یا دختر جناب علی لاریجانی در آمریکا را گناه کبیره می دانم. این حق خداداد هر انسانی است که هرکجا که دوست دارد زندگی کند.

صد البته که من فرضم بر آنست که فرزندان مسئولین که به ترکیه برای خرید میروند و یا در وضعیت وضع حمل می کنند، با صورت شخصی شخصی بوده است وتجاوزی به بیت المال نگرفته است. دخترشان در غرب را به طور خاص در قانون و حضور در حریم و شخصیت شخصی میدانم.ایضا استفاده از استعفای آقای قالیباف را هم بوطه خرید دخترشان از ترکیه را فرصت طلبی سیاسی میدانم. ازماجراقِ خرقد دختر و زير

اگر قرار است خواهان آقای قالیباف باشد باید بواسطه اقدامش در تقلیل جایگاه مجلس به یک نهاد بله قربانگو باشد.باید بواسطه این باشد که مجلسی که قرار است در راس امور باشد را به قعر تقلیل داده است. مشکل در ریا و تظاهر است.مشکل در سر دادن شعارمرگ بر آمریکا توسط مسئولین و فرزندانشان را راهی غرب نمودند.

دکمه بازگشت به بالا