اقتصادی

شهرداری کرج فهرست ساختمان‌های ناایمن را منتشر کند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

فاطمه منعمی در گفتگو با خبرنگار آنلاین اظهار کرد: برخی از ساختمان‌های عمومی شهر کرج از تجاری و اداری، از استانداردها و تاییدیه‌های ایمنی سالم نبوده و به تذکرات و پیگیری‌های مکرر مراجع مربوطه به هر سازمان آتش نشانی و در خدمات ایمنی که لازم نیست انجام شود. ..

وی با اشاره به برخی از اماکن تجاری نایمن در مرکز شهر که روزانه مردم در این اماکن تردد دارند، اظهار داشت: شهرداری با انتشار اسامی اماکن ناا اقمن ، مالک کشش

عضو شورای اسلامی شهر کرج بر لزوم اجرای شورای اسلامی شهر کرج تاکید کرد و گفت: حوادثی مانند ریزش ساختمان متروپل در آبادان خطری برای مدیریت شهری در کشور است که باید آن را بسیار جدی گرفت.

دکمه بازگشت به بالا