اقتصادی

برسد به دست قاضی القضات کشور؛ پرسش‌هایی درباره حضور و حیات کانون وکلا

جناب آقاق اژه اق سلام علقکم

قاضی القضات محترم؛ این عریضه را نه از زبان یک وکیل دادگستری با چند سالی، بلکه از نگاه شهروندی ساده و به نمایندگی برخی از جوانان عزیز میهن که چندی است عبارت شیرین کارآموز وکالت پسوند نامشان تقدیم شده است.

تا به امروز یا اینکه بهتره عرض کنم از تصدی جنابعالی بر مسند قاضی القضات کشور هجمه ها و چالش هایی علیه نهادها شروع شد که با حضور شما خاص پس از شنیدن وعده ها و ایده هایی راجع به شنیدن صدای دشواران، تحول قانونی آغاز شد. و حتی دستورات اخیر جنابتان در حفظ حقوق محکومین و زندانیان و…این امیدواری در اذهان عامه مردم جوانه زد که به زودی شاهد افزایش عدالت قضایی بیش از پیش بود در این بین وکلای دادگستری امیدوارتر از سایر مردم در انتظارات جنابعالی بر توقف هجمه ها ی هر روزه علیه نهادوکالت بودند امیدی که تا به امروز ثمربخش نبوده بر حجم هجمه های هر روزه اضافه شده است، چندین بار نیز نوع از هجمه در قالب قانون غیرقانونی و بی اهمیتی به خواست قانونی وکلا در حفظ ارزش های اخلاقی و قانونی است. سوی مسئولین تحت امر جنابعالی دیده می شود.کم توجهی به خواست قاطبه ی وکلای پیشکسوت، مدیران کانون های وکلا و همان جوانان عزیزی که یکسال تمام چشم انتظار برگزاری آزمون 99 بودند، بخش اندکی از حواشی این روزهای نهاد وکالت است. خانه 0054 قنفي که اقن مقال را مجال بیان ش نمق دان ماما

با اوصاف فوق الذکر به طور مشخص این طلبه ی حق و عدالت که سعی می کند در مقام سربازی عدالت سره را از ناسره جدا کند چند پرسش از عالی ترین مقام قضایی دارد و امیدوار است جنابعالی با سعه ی صدر در صورت صلاحدید اندکی تامل فرموده پاسخ بفرمایید. ؛

1_بیش از 25 سال است که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بر رفتار وکلا و ساختار کانون وکلا حاکم است، این قانون راجع به تکالیف کارآموزان وکالت، نحوه برگزاری آزمون کارآموزی وکالت و … به صراحت انشاء حکم می کند با وجود چنین تصمیمی. آیا می در قالب آیین نامه قوانینی خلاف قانون می توانم مطرح کنم و مانع انجام فعالیت کارآموزان وکالت شود، یا در برگزاری آزمون مانع تراشی کرد؟

2_حتما در جریان تصویب و امضاءآیین نامه اجرایی لایحه قانونی کانون وکلا که رئیس جمهور فعلی درآخرین ساعات حضورشان در مسند قضات به امضای آن مبادرت کردند قرار گرفتند، در این بین دو چالش اساسی مطرح می شود که مهم ترین چالش ناشی از این ادعای قانونی است. مدیران وکالت و معاونت حقوقی جنابعالی است یکی مدعی است در آیین نامه ای تنظیمی که منطبق بر ماده 22 لایحه قانونی استقلال وکلا تنطیم می شود تغییرات نهاد رسم امانت داری اعمال شده است، به طوری که مفاد و مقررات آیین نامه ای موصوف خلاف قانون، ناقض اوصاف قانون. ذاتی نهاد وکالت است و همین مسائل را مانع اجرای بخشی از آیین نامه دانسته، کراراً به اصلاح و تغییر این موضوع از آیین نامه را مطرح کرده اند که تا به امروز با این ادعا که تصویب شده پیشنهاد کانون های وکلا هیچ پاسخ منطقی دیده نشده است. همین اختلاف نظر و عدم پاسخگویی باعث هزاران کارآموز وکالت، داوطلبان آزمون وکالت و از همه مهم تر نگرانی هزاران خانواده شده است که یکسال آزگار دست به دعای موفقیت فرزندان دلبندشان بوده است. عزیزان خواهد بود؟ کسب رزق حلال مگر حق ایق یان نقست؟

آیا رواست حقوق مکتسبه ی جوانان عزیز در کشاکش اختلالف نظر مدیران ضایع می شود؟

کافی است مدیران رسانه جنابعالی درصدی از اخبار و حواشی این روزهای فضای مجازی و رسانه ها (حول بحث نهاد وکالت و آزمون وکالت) را به سمع جنابعالی ارائه می دهند تا با تمام وجود از میزان نگرانی و دلشوره ی جوانان عزیز از سرزمین وارد شوند. وکلای دادگستری در پاسخ به ادعای معاون جنابعالی اعلام می کند اگر چه چیزی بر آن پافشاری می شود دستپخت مدیران نهاد وکالت را بسم ا … متن پیشنهادی را منتشر کرد تا تکلیف روش شود اما گویی گوش شنوایی خواسته ی به حق سربازان عدالت را داشته باشد. 0054رار

* وک0064ل دادگسترق

دکمه بازگشت به بالا