مجله جامعهمجله کسب و کار

شماره بارنامه باربری چند رقمی است؟

بارنامه در قوانین ایران دقیقاً تعریف نشده است، اما صدور بارنامه در بند 1 ماده 383 قانون تجارت آمده است. ماده 46 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1392 تسریع می کند که شرکت های حمل و نقل (بار نیسان مخیم) مسئولیت تنظیم صحیح بارنامه را بر عهده دارند و باید هویت و آدرس صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را قید کنند. این، و کپی های زیادی از اسناد. بگو حداقل پنج سال از تاریخ صدور. بنابراین بارنامه را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

“بارنامه” سندی است تضمین شده که توسط شرکت حمل و نقل صادر می شود و حاوی مشخصات محموله، نام و آدرس گیرنده و گیرنده، میزان شارژ و جزئیات کمیت و وزن کالا است.

انواع دانش عمومی در حمل و نقل

بارنامه الکترونیکی

بارنامه کامیون

حمل و نقل کشتی

در یک بارنامه

هزینه حمل و نقل ریلی

صندوق بین المللی پول؛ حمل و نقل با کامیون، قطار، قایق

بارنامه ارسال شده؛ باربری راه آهن

بارنامه حمل و نقل کامیون (برای حمل کالای داخلی – بارنامه راه ملی)

این نوع بارنامه توسط دولت چاپ و از طریق آژانس های حمل و نقل جاده ای و حمل و نقل جاده ای در اختیار شرکت ها و موسسات کشتیرانی قرار می گیرد. 6 بارنامه داخلی وجود دارد که توزیع آنها به شرح زیر است:

بارنامه برای دریافت (کپی مهر و موم شده)

بارنامه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

ماشین حساب برای راننده

بارنامه برای گیرنده

بارنامه شرکت یا سازمان کشتیرانی

اطلاعات مندرج در قوانین سفر داخلی:

اطلاعات عمومی: بارنامه، بارنامه سریال

اطلاعات فرستنده و گیرنده: نام و آدرس فرستنده، نام و آدرس گیرنده

اطلاعات راننده: نام راننده، شماره شناسنامه راننده و کد کشور، آدرس، شماره گواهینامه، محل و شماره کارت هوشمند، گواهینامه رانندگی اول و دوم.


اطلاعات خودرو: شماره پلاک، شماره پلاک، محل پلاک، نوع بار، سازنده، شماره کارت هوشمند ناوگان

اطلاعات محموله: نام محموله، وزن، نوع بسته، تعداد بسته ها، مبدا بارگیری، مقصد تخلیه

اطلاعات مالی: مبلغ کل بلیط، پیش قیمت، قیمت باقیمانده، هزینه پایانه، کمیسیون دریافتی، حق بیمه پرداختی

ضمناً مهر و امضای شرکت حمل و نقل باید در بارنامه درج شود و بارنامه باید به امضای راننده و تحویل گیرنده برسد.

لیست هزینه های حمل و نقل بین المللی با کامیون

چنین حواله هایی که بر اساس کنوانسیون حواله ها (CMR) صادر می شوند، حواله های بین المللی (CMR) نامیده می شوند. در بارنامه CMR (گیرنده، محل تحویل، محل و تاریخ حمل، فرستنده، مشخصات محموله، شماره ثبت وسیله نقلیه، نام راننده و مشخصات محموله، مانند وزن، شماره، نوع کالا، تعداد بسته، نوع بسته بندی و نمادها و اعداد اعلام شده است CMR باید دارای مهر ورود و خروج از کشور مقصد باشد.

به غیر از صادرکنندگان بارنامه، متقاضیان بارنامه اعم از فرستنده و گیرنده یا رانندگان نیز باید مقررات مربوطه را رعایت کنند و در نتیجه برخی از مقررات مربوط به هر یک از آنها عبارتند از:

الف: صادرکننده (شرکت یا موسسه حمل و نقل)

تنظیم یا تکمیل محتویات بارنامه، به ویژه از جمله نرخ حمل و نقل مربوط به قرارداد حمل و نقل.

صدور فاکتور از مبدا قانونی شرکت به سایر نقاط کشور.

اخذ مجوز ترانزیت برای بارهای حمل و نقل و صدور بارنامه برای آنها.

صدور بارنامه مشمول بیمه مسئولیت خودرو (مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل).

ب: فرستنده

آدرس دقیق و صحیح گیرنده و محل حمل را اعلام کنید.

انتشار اطلاعات مربوط به آدرس دقیق و صحیح گیرنده کالا و محل تخلیه.

اعلام مشخصات محصول از نظر اندازه، وزن، ارتفاع، طول، عرض، نوع بسته بندی و ….

بارگیری و اعزام به موقع ناوگان برای جلوگیری از آسیب های احتمالی.

ج: گیرنده

انتقال به موقع برای جلوگیری از پرداخت اضافی؛

پرداخت کامل تعرفه مندرج در بارنامه که توسط شرکت یا آژانس حمل و نقل به راننده کامیون، کامیون یا تریلر حمل کننده کالا پرداخت می شود.

د: ورزشکاران

بارنامه صادر شده برای جمع آوری کالا را در مقصد نگه دارید.

مشارکت در بارگیری کالا؛

خروج سریع پس از بارگیری در مبدا برای تحویل کالا به مقصد به موقع؛

حفاظت از محموله بارگیری شده از زمان بارگیری تا زمان تحویل؛

حضور در هنگام تخلیه در انبار

در پایان مطالعه تعهدات شرکت های باربری و لایحه منتشر شده توسط سازمان راهداری پیشنهاد می شود. برای اطلاعات بیشتر بهتر است باربری در شیراز پی جو را بخوانید.

دکمه بازگشت به بالا